Reskontra för kund och leverantör!

Många ställer sig frågan ”vad är en leverantörsreskontra, respektive kundreskontra?” och svaret är inte helt enkelt för den som inte jobbar med bokföring. Enkelt beskrivet är det en del av den löpande bokföringen som utgör de register över kund- och leverantörsfakturor som tillhör ditt företags verksamhet. Man kan också kalla det för sidoordnad bokföring och det är där man kan gå in på detaljnivå i bokföringsprogrammets kund- och leverantörsregister. Varje kund eller leverantör får där ett eget konto där specifik information listas, allt från företagsnamn och adressuppgifter till transaktioner, såsom kommande och utförda.

Vad är en kundreskontra?

För företag som har många kunder så kan en reskontra underlätta för att kunna få en överblick av alla kunders transaktioner. Kunden får då ett konto eller en sida i bokföringen där all information finns för kundfakturor och påminnelser. Det är också där man kan finna kontaktuppgifter till kunden och dylikt. En kundreskontra är ett bra verktyg för att kunna se aktuella fakturor som har blivit betalda eller som är obetalda. Det är smidigt att sätta upp en reskontra om man vill ha uppsikt över alla sina kunder och kundfordringar

Vad är en leverantörreskontra?

En leverantörreskontra fungerar på samma sätt som en kundreskontra men listar all information om leverantören istället för kunden. Här kan du se alla inkomna fakturor och få en bra överblick av den totala kostnaden och de aktuella leverantörsskulderna. Du kan bland annat se vilka som har blivit betalda samt framtida betalningstransaktioner. Information om kommande betalningar är viktig input för företagets likviditetsplanering.

Avstämning reskontra

Vid hantering och avstämning av en reskontra så finns det rutiner för hur en kund eller leverantör ska läggas upp. Det är viktigt för att avstämningarna vid en balansräkning ska stämma. Utöver det så blir det också enklare att få en överblick över sitt kund- och leverantörsregister. För att din löpande bokföring ska vara lätt att stämma av är det viktigt att allt stämmer. Att din bokföring stämmer överens med den reskontra som du håller är viktigt för att slippa differenser. Mycket administrativt arbete ligger bakom en korrekt reskontra och därför bör du anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult som kan allt om detta.

Senaste nytt