Betalningsuppdrag

Betalningsuppdrag är när en Auktoriserad Redovisningskonsult på uppdrag hanterar ditt företags betalningar via ditt företags bankkonto. I betalningsuppdraget arbetar Redovisningskonsulten självständigt och har befogenhet att sköta betalningar för din räkning. Betalningarna sker självständigt av redovisningskonsulten, utan ditt godkännande. Godkännandet från dig som kund sker genom attest av fakturor etc. Då en Redovisningskonsult oftast sköter hela ekonomiavdelningen åt företaget så blir betalningsuppdraget en naturlig del i hanteringen.

Smidig hantering av betalningar

Ett företag hanterar oftast en hel del olika typer av betalningar, allt från leverantörsbetalningar till löpande betalningar som löner och moms. Det kan vara fördel att ta hjälp med företagets betalningar. In- och utbetalningar sköts med van hand av en Redovisningskonsult som bevakar och stämmer av kontot och ser till att betalningarna görs i tid och löper på smidigt. Med hjälp av en Redovisningskonsult får ditt företag ordning och reda i hanteringen av betalningar och du kan istället fokusera på din verksamhet.

Betalningsuppdrag för betalningar i tid

En viktig del av betalningsuppdraget är att fakturorna blir betalda i tid. Genom att överlåta hanteringen av företagets betalningar till en Redovisningskonsult kan du vara trygg med att de blir korrekt genomförda. Att ge en Redovisningskonsult dispositionsrätten till företagets bankkonto innebär ett stort ansvar. En professionell konsult som är Auktoriserad hanterar detta säkert enligt svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Att ha betalningsuppdrag hos ett företag med Auktoriserade Redovisningskonsulter är ett tryggt sätt att se till att betalningarna sköts på ett kvalitetssäkrat sätt. I betalningsuppdraget regleras förutsättningarna noga i ett uppdragsavtal som tecknas av dig som kund och din Redovisningskonsult.

Senaste nytt